ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Συμμετέχοντες Φορείς

Η εταιρεία POLYHEALTH A.E.link και οι λοιποί συμμετέχοντες φορείς εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους και την οικονομική υποστήριξη του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Πολιτεία μέσω του φορέα διαχείρισης ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ στα πλαίσια του προγράμματος
ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

POLYHEALTH A.E.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ