ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕ4

Εχει κατασκευαστεί αλγόριθμος πρόβλεψης της δυναμικότητας των συσκευών για διαφορετικές παραγωγές προϊόντων και υπολογιστικό εργαλείο σε EXCEL.