ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της παρούσας ερευνητικής πρότασης αναμένεται να είναι σημαντικό από οικονομικής και εμπορικής άποψης.

Συγκεκριμένα, η POLYHEALTH A.E. θα αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία για παραγωγή α)φυσικών αντι-μικροβιακών  σκευασμάτων σε μορφή σκόνης για χρήση στα τρόφιμα και στα καλλυντικά αλλά και β)υγρών διαλυμάτων με σκοπό την χρήση τους ως βιολογικών φυτο-προστατευτικών προϊόντων. Την τεχνογνωσία αυτή θα την χρησιμοποιήσει με επέκταση της ήδη υφιστάμενης βιομηχανικής μονάδας για την παραγωγή των νέων προϊόντων σε βιομηχανική κλίμακα με σκοπό την διάθεση τους στην εγχώρια και σε διεθνείς αγορές και με έμφαση στις εξαγωγές σε εύρωστες αγορές μεγάλης προστιθέμενης αξίας.

Με αξιοποίηση της μελέτης σκοπιμότητας που θα είναι το τελευταίο στάδιο της προτεινόμενης έρευνας πρόκειται να σχεδιαστεί κατάλληλη επέκταση της υφιστάμενης βιομηχανικής μονάδας και να αναζητηθεί αντίστοιχο επενδυτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ ώστε να επιχορηγηθεί η δημιουργία των πρόσθετων εγκαταστάσεων και να αρχίσει δυναμικά η παραγωγή και το μάρκετινγκ των καινοτόμων προϊόντων που θα παράγει η νέα μονάδα. Η εταιρεία POLYHEALTH A.E. έχει ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία ένα ανάλογο επενδυτικό πρόγραμμα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της και διαθέτει την σχετική πείρα για την εκτέλεση επενδύσεων με αξιοποίηση επενδυτικών νόμων.

Στην συνέχεια, θα γίνει συντονισμένη προσπάθεια για ανάπτυξη διεθνούς δικτύου αντιπροσώπων της εταιρείας για τα νέα προϊόντα και ενημέρωσης της αγοράς για τις αναβαθμισμένες δυνατότητες τους , τις εφαρμογές τους και την καινοτομία τους. Στην κατεύθυνση αυτή αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά και οι ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος που θα επιτρέψουν στις ενδιαφερόμενες  εταιρείες προώθησης και στους τελικούς χρήστες να γνωρίσουν τα νέα καινοτόμα προϊόντα και τις πολύπλευρες εφαρμογές τους.

Οι κυριότεροι άξονες εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων θα είναι εφαρμογές τους στους παρακάτω τομείς:

Εφαρμογές προϊόντων σκόνης σε τρόφιμα

  • Βιομηχανία αλλαντικών ως φυσικά συντηρητικά όπου θα υποκαθιστούν τα χημικά συντηρητικά (νιτρώδη άλατα και ασκορβικά)
  • Βιομηχανία αναπληρωμάτων φυτικών τυριών ως φυσικά συντηρητικά για υποκατάσταση των σορβικών αλάτων.
  • Βιομηχανία σαλατών τύπου αλοιφής ως φυσικά συντηρητικά για υποκατάσταση των σορβικών αλάτων.
  • Βιομηχανία αλοιφωδών τυριών ως φυσικό συντηρητικό
  • Εφαρμογές προϊόντων σκόνης σε καλλυντικά
  • Ως φυσικά συντηρητικά για καλλυντικές κρέμες διαφόρων τύπων

Εφαρμογές υγρών προϊόντων

  • Στην καταπολέμηση των φυτοπαθογόνων του φυλλώματος των δένδρων και των φυτών.
  • Στην καταπολέμηση των παθογόνων του εδάφους

Η αποτελεσματική εμπορική προώθηση των νέων προϊόντων πρόκειται να υποβοηθηθεί και με στοχευμένες κινήσεις συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις όπως εκθέσεις τροφίμων, συστατικών τροφίμων και αγροτικές εκθέσεις όσον αφορά το βιολογικό υγρό φυτοφάρμακο. Στην πορεία αυτή θα επιλεγούν και κάποιες μεγάλου μεγέθους εταιρείες με σκοπό να ενταχθούν στο πελατολόγιο της POLYHEALTH A.E. και να αποτελέσουν αναφορά για περισσότερους πελάτες.

Τέλος, στον ιστόχωρο της εταιρείας στο διαδίκτυο θα δημιουργηθεί ειδικός χώρος όπου θα παρουσιάζονται εκτενώς και με αναφορά στις εφαρμογές τα νέα προϊόντα. Επίσης πρόκειται να εκδίδονται ηλεκτρονικά διαφημιστικά φυλλάδια και να αποστέλλονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στοχευμένα στους ενδιαφερόμενους παγκοσμίως με σκοπό την ευρύτερη διάδοση της καινοτομίας των προϊόντων και την εξασφάλιση μεγαλύτερου όγκου πωλήσεων και υψηλότερων οικονομικών αποτελεσμάτων.