Με την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας πρόκειται να συνδυαστούν, με σκοπό πιθανή συνεργιστική δράση τους, υγρά εκχυλίσματα πολυφαινόλης ελιάς που ήδη παράγει η POLYHEALTH A.E.link με αντίστοιχα εκχυλίσματα υπολειμμάτων χυμοποίησης ροδιού και πορτοκαλιών και με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών εκχύλισης, ανάμιξης και ομογενοποίησης , ενθυλάκωσης και ξήρανσης αναμένεται να παραχθούν:

  • Μία ή περισσότερες σκόνες μικτών ενθυλακωμένων εκχυλισμάτων με επιβεβαιωμένη δράση σε ζύμες και μύκητες των τροφίμων και των καλλυντικών
  • Μία ή περισσότερες σκόνες μικτών ενθυλακωμένων εκχυλισμάτων με επιβεβαιωμένη δράση σε βακτήρια των τροφίμων και των καλλυντικών.

  • Ένα ή περισσότερα υγρά διαλύματα με μίξη υγρής πολυφαινόλης με εκχυλίσματα υπολειμμάτων χυμοποίησης ροδιού ή /και πορτοκαλιού με επιβεβαιωμένη δράση έναντι των φυτοπαθογόνων του φυλλώματος των φυτών και των δέντρων.
  • Ένα ή περισσότερα υγρά διαλύματα με μίξη υγρής πολυφαινόλης με εκχυλίσματα υπολειμμάτων χυμοποίησης ροδιού ή/και πορτοκαλιού με επιβεβαιωμένη δράση έναντι των παθογόνων του εδάφους.

Η καινοτομία των παραπάνω προϊόντων είναι διττή διότι με την παραγωγή τους πρόκειται να αξιοποιηθούν απόβλητα που παράγονται σε μεγάλες ποσότητες από αγροτικές βιομηχανίες και παράλληλα να παραχθούν χρήσιμα και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα  με χρήση τελευταίας γενιάς τεχνολογιών επεξεργασίας όπως π.χ. η εκχύλιση με μικροκύματα, η τεχνολογία μεμβρανών, η ομογενοποίηση με υπέρηχους, η ενθυλάκωση και η ξήρανση με λυοφιλίωση.

Επιπλέον το οικολογικό  και κοινωνικό αποτύπωμα των νέων προϊόντων πρόκειται να έχει δύο διαστάσεις: α) την αξιοποίηση ρυπογόνων αποβλήτων αγροτικών βιομηχανιών και βιομηχανιών τροφίμων και β) την παραγωγή τελικών προϊόντων που θα υποκαθιστούν επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία χημικά συντηρητικά όπως π.χ. τα νιτρώδη άλατα , τα σορβικά και άλλων που χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά. Η εταιρεία POLYHEALTH A.E. που είναι μία εταιρεία έντασης γνώσης έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα στο χώρο αυτό και έχει λάβει πρόσφατα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για την συντήρηση των αλλαντικών και άλλων τροφίμων με χρήση προϊόντων της που αποτελούν συνεργισμό πολυφαινόλης με διάφορες φυσικές ουσίες. Με την εκτέλεση του παρόντος προγράμματος αναμένεται να παραχθούν περαιτέρω βελτιωμένα και υψηλής αποτελεσματικότητας φυσικά προϊόντα συνεργισμού και να γίνει είσοδος της εταιρείας στο χώρο των βιολογικών σκευασμάτων φυτοπροστασίας αυξάνοντας κατά πολύ τα εισοδήματα της, γεγονός που θα της επιτρέψει να  προσλάβει επιπλέον εξειδικευμένο και εργατικό προσωπικό συνεισφέροντας στην απασχόληση και στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ισχυρή τάση υποκατάστασης των χημικών συντηρητικών στα τρόφιμα η οποία κατευθύνεται τόσο από ευαισθητοποιημένες ομάδες καταναλωτών όσο  και από μεγάλες εταιρείας τροφίμων όπως π.χ. NESTLE η οποία έχει προγραμματίσει έως το 2020 την πλήρη υποκατάσταση των χημικών συντηρητικών που χρησιμοποιεί στα προϊόντα της με φυσικά και ακίνδυνα για την υγεία του καταναλωτή.

Η ίδια τάση παρουσιάζεται και στην βιομηχανία των καλλυντικών όπου υπάρχει ανάγκη για την υποκατάσταση συντηρητικών (π.χ. parabens ) αλλά και στην περίπτωση των αγροχημικών εξίσου αναγκαία είναι η υποκατάσταση τους από ακίνδυνα για το χρήστη και περιβαλλοντικά ασφαλή φυσικά σκευάσματα.

Τα βελτιστοποιημένα νέα προϊόντα που αναμένεται να παραχθούν με την εφαρμογή της παρούσας ερευνητικής πρότασης, συμβαδίζοντας με την προαναφερθείσα παγκόσμια τάση, πρόκειται να οδηγήσουν την POLYHEALTH A.E. σε  υψηλές εξαγωγές και δημιουργία πρόσθετης κερδοφορίας και σε περαιτέρω επενδύσεις σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό υψηλής στάθμης. Επίσης πρόκειται να φέρουν υψηλότερο περιβαλλοντικό όφελος λόγω μεγαλύτερης και πολύπλευρης απορρόφησης και εκμετάλλευσης αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών.

Στην κατεύθυνση αυτή πρόκειται να βοηθήσει και η προτεινόμενη τεχνικοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας και θα αποτελέσει ένα σημαντικό συμβουλευτικό εργαλείο για την επιτυχημένη εφαρμογή της νέας καινοτόμου δραστηριότητας.